Natasha83 » Specials » Basisonderwijs
Natasha83: Informatie van A tot Z

Leerkracht in het basisonderwijs

Leerkracht in het basisonderwijs Leerkracht basisonderwijs kun je worden door de PABO aan een hogeschool volgen. Het onderwijs is door de invoering van Passend Onderwijs aan het veranderen, ouders zijn mondiger en er komt steeds meer op het bordje van de leerkracht te liggen. De werkdruk wordt door velen als hoog ervaren. Leerkracht worden is dus één ding. Een goede en gemotiveerde leerkracht blijven is een ander verhaal. Dit vraagt een actieve, open en lerende houding.

Passend Onderwijs

In 2014 is de Wet op Passend Onderwijs ingevoerd. Doordat basisscholen zorgplicht hebben gekregen, zijn zij verantwoordelijk om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden. Hierbij dient men, meer dan voorheen, uit te gaan van de mogelijkheden en talenten van het kind en rekening te houden met zijn beperkingen. Wanneer er geen plek geboden kan worden op een reguliere school wordt er binnen het samenwerkingsverband gekeken welke school wel het juiste onderwijs kan bieden. Dit kan eventueel een school voor speciaal onderwijs zijn.

Pedagogisch klimaat

Een goed pedagogisch klimaat is voor kinderen een voorwaarde om tot leren te kunnen komen en het uiterste uit zichzelf te halen.
De leerkracht speelt een grote rol bij het tot stand brengen en houden van een dergelijk klimaat. Uiteindelijk zal de leerkracht profiteren van de tijd en energie die hij hierin heeft gestoken. Een klas dat een positieve groep is, kost geen energie om les te geven. Sterker nog, het geeft de leerkracht energie en verlaagt de werkdruk die een leerkracht kan ervaren.

Blijven leren

Of het nu beginnend leerkracht of een leerkracht met jarenlange ervaring betreft; je bent nooit uitgeleerd. De samenleving veranderd en het basisonderwijs veranderd mee. Er zijn diverse scholingen en studies die een leerkracht kan volgen om 'met de tijd mee' te gaan en zijn kennis te vergroten. De lerarenbeurs kan worden aangevraagd voor financiële ondersteuning.
De rol van de leerkracht bij groepsvorming

De rol van de leerkracht bij groepsvorming

Niet iedere leerkracht heeft aandacht voor het groepsproces en een positieve groepsvorming hoog op zijn prioriteitenlijstje staan. Dit komt soms door het ontbreken van kennis over het belang hiervan,…
Onderwijs door de jaren heen

Onderwijs door de jaren heen

In 1985 heeft het onderwijs grote veranderingen ondergaan. De Wet op het basisonderwijs werd ingevoerd, waardoor de kleuterschool en lagere school verdwenen. De basisschool kwam hiervoor in de plaats.…
Meervoudige intelligentie in het onderwijs

Meervoudige intelligentie in het onderwijs

"Het gaat er niet om hoe intelligent je bent, maar om hoe je intelligent bent". Dit zijn de woorden van de Amerikaan Howard Gardner. Howard Gardner heeft een theorie ontwikkeld die er vanuit gaat dat…

Aan de slag als invalleerkracht

Als je bent afgestudeerd als leerkracht is het niet gemakkelijk om meteen een vaste baan te krijgen. Zeker als je niet in de randstad woont en nu er drastisch wordt bezuinigd . Een groot voordeel van…
Voorwaarden en aanvragen van de lerarenbeurs 2017 - 2018

Voorwaarden en aanvragen van de lerarenbeurs 2017 - 2018

Er zijn talloze cursussen en opleidingen voor leraren die hun professionele kennis willen vergroten of verbreden of die zich willen specialiseren. Een dergelijke cursus of opleiding kost natuurlijk we…
Gepubliceerd door Natasha83 op 10-02-2017. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.
Schrijf mee!